lauantai 31. maaliskuuta 2012

JOS IHMINEN JA TEKNOLOGIA TAISTELEE, NIIN KUMPI VOITTAA?


Osallistuin kuluvalla viikolla kansainväliseen konferenssiin (Nato Network Enabled Capabilities Conference, NNEC) Wienissä. Se oli tarkoitettu Naton jäsen- ja kumppanimaiden edustajille. Viime vuonna tilaisuuden järjesti Suomi.

Naton teemoina suorituskykyjen kehittämisessä on ollut jo pari vuotta ’pooling, sharing and smart defence’ (lieneeköhän vastakohta ’dumb defence’;). Noilla kolmella sanalla pyritään ajatukset suuntaamaan siihen, miten yhä vähenevillä voimavaroilla kyettäisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvien toimijoiden yhteistä suorituskykyä parantamaan.

Yksi keskeisimmistä teemoista tänä vuonna oli miten rakennamme paremman yhteisen tiedonsiirtokokonaisuuden mahdollisiin uusiin operaatioihin (Future Mission Network, FMN), ja etenkin se, miten hyödynnämme sitä. Pidin itsekin aiheesta alustuksen, jonka olimme osastolla yhdessä sorvanneet tukea saaden myös verkostotoiminnan tutkimuksen ammattilaiselta Esko Kilveltä. Näkökulmana oli tuoda esille verkostotoiminnan teoriaa ja hyviä käytäntöjä Suomesta, olemmehan kansallisesti rakentamassa FMN:n ”pikkuveljeä”, hallinnon turvallisuusverkkoa.

Vaikka konferenssiin osallistujat koostuivat lähinnä tietotekniikan asiantuntijoista, keskiöön melkein kaikissa alustuksissa nousi ihminen. On todennäköistä, että Mooren lain mukaan teknologia kehittyy huimaa vauhtia myös tulevaisuudessa, mutta pysyykö etenkin vanhempi sukupolvi - johon itsekin kuulun - mukana kelkassa? Osaammeko vaatia ja käyttää kaikkia niitä teknologian suomia uusia mahdollisuuksia, joita tulee tarjolle puolentoista vuoden välein. Tiedämmekö esimerkiksi tarpeeksi siitä, mitä nanosatelliitit  tuovat tullessaan - jo tällä vuosikymmenellä!

Vielä suurempi haaste on organisaatioiden kulttuurin muuttaminen. Vaikka strategia kehittämiseen olisi laadittu, silti rakenne - siis hyväksytty toimintatapa, prosessit, organisaatio - voittaa aina. Tällöin strategia jää vallitsevan käytännön jalkoihin. Informaatioteknologian nopea kehitys haastaa osaltaan pitkien strategioiden tarpeen. Toisaalta riittävän joustava toiminnallinen ja teknologinen arkkitehtuuri nousee arvoon arvaamattomaan.

Kaiken kuullun perusteella myös konferenssin puheenjohtaja esitti seuraavan vuoden teemaksi käyttäjänäkökulman. Häntä on helppo tukea. Tavoitteena on se, että kummatkin voittavat: sekä ihminen että teknologia. Share to win!

Konferenssissa luotiin katse myös siihen, miten Y-sukupolven ja Z-sukupolven  tietotyökalut muuttuvat ;)


lauantai 3. maaliskuuta 2012

OMIN LUVIN ONNEEN - MUTTA YHDESSÄ

Kiitän kaikkia blogini lukijoita ja kommentoijia. Kuten olette havainneet, pyrin osin provokatorisestikin tuomaan esille uusia mahdollisuuksia verkostotoiminnan kehittämiseen. Samalla olen pyrkinyt omassa toiminnassani hyödyntämään kaikkia niitä hyviä ideoita, joita olette kommentoinnissanne tuoneet esille.

Minulla oli eilen tilaisuus pitää alustus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnassa aiheena puolustusvoimauudistuksen nykytila näkökulmana vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittäminen. Puolustusvoimauudistuksen toteutusperiaatteen yhtenä strategialinjana on kehittyvä verkottuminen. Onnistuakseen se vaatii vapaaehtoisen maanpuolustuksen vahvistamista ja koko yhteiskunnassa olevan osaamisen hyödyntämistä. Tuloksena toivomme saavutettavan toimintamallin, jossa kaikki verkostotoimintaan osallistuvat hyötyvät ja yhteys kansalaisiin vahvistuu.

Keskustelua alustukseni jälkeen herätti etenkin se, miten tähän tavoitteeseen yhdessä päästäisiin. Aktiivitoimijoiden ja järjestöjen sitouttaminen nähtiin tärkeänä. Tätä silmällä pitäen puolustusvoimat tuleekin järjestämään seminaarin kuluvana keväänä, jossa eri osapuolten ajatuksia tullaan kuulemaan ja ottamaan huomioon uudistusta eteenpäin vietäessä.

Viime viikolla julkaistiin sopivasti Sitran rahoittama raportti "Ominvoimin - mutta yhdessä". Se käsittelee hienosti sitä, millä tavalla voisimme yhdessä saada aikaan enemmän. Suomalaisilla on jo perinteisesti kyky talkootoimintaan. Ulkomaisessa uudiskielessä puhutaan termistä ’crowdsourcing’, Käsitteelle keksitään parhaillaan kuumeisesti suomenkielistä käännöstä – esitän siis yksinkertaisesti jalkaväkiupseerin logiikalla talkoita  Välineet muuttuvat, mutta kyse on laajasti ymmärrettynä samasta asiasta.

Tätä perään kuuluttaa myös raportin kirjoittajat.  Heidän eräs keskeisimmistä suosituksista ovat virkamiesten ja kansalaisten uuden liiton rakentaminen. He esittävät, että sekä talkootoimijat että virkamiehet pyrkivät kohtaamaan toisiaan entistä tarmokkaammin. Tästä kansalaisen ja hallinnon liitosta syntyy uusi yhteisen toiminnan kulttuuri ja alue. Siinä perinteisen palvelutuotannon ja päätöksenteon ohella hallinto voi toimia yhä enemmän alustana, joka ottaa ihmiset mukaan suunnittelemaan ja päättämään sekä mahdollistaa heidän yhteistoimintaansa. Mitä tämä tarkoittaisi teidän mielestänne puolustusvoimauudistusta rakennettaessa?

Mutta ennen mahdollista kommentointianne - ulkoilemaan upeaan kevätsäähän!